Community Engagement for Social Inclusion

Metode, orodja in primeri dobre prakse

Kako lahko okrepimo skupnostno participacijo znotraj skupnosti z manj priložnostmi?

Raziskave kažejo, da so klasične oblike družbene participacije v upadu. Razlogov za to je več: od revščine do pomanjkanja zanimanja za javne zadeve in pretirano zadovoljstvo s trenutnim stanjem.

COMENSI raziskuje spodbude in ovire za skupnostno sodelovanje ter preučuje različne metode za krepitev skupnostne participacije. Projektni partnerji so zasnovali zbirko orodij in metod socialnega vključevanja ki so prosto dostopni učni viri ter preverili uporabo metod v petih zapostavljenih soseskah znotraj Evropske unije.