Community Engagement for Social Inclusion

O projektu

Skupnostno sodelovanje za socialno vključenost - COMENSI (ang. COmunity Engagement for Social Inclusion) je dvoletni Erasmus+ projekt, ki raziskuje, zakaj se odrasli z manj priložnostmi redkeje vključujejo v različne aktivnosti in akcije v njihovi skupnosti. S pomočjo lokalnih laboratorijev (skupnostnih središč) bo projekt raziskal, kakšne metode in strategije bi jih spodbudile k pogostejšemu vključevanju.

Projekt bo poskušal z okrepitvijo vloge lokalnih prebivalcev ter s spodbujanjem njihovega aktivnega sodelovanja v lokalnih skupnostih okrepiti socialno kohezijo med odraslimi z manj priložnostmi v petih mestnih soseskah. Za vsako lokalno skupnost je bil oblikovan spletni atlas, ki bo pomagal oceniti in dokumentirati potrebe in ideje ljudi za izboljšanje njihove soseske. Skupnostni prostori v vsaki izmed sosesk omogočajo razpravo in stalno sodelovanje z lokalnim prebivalstvom. Da bi delili naša spoznanja in ugotovitve, smo pripravili vodnik po metodah, namenjen izobraževanju odraslih po Comensi metodi skupnostnega sodelovanja. Oblikovan je bil tudi priročnik, ki aktivnim posameznikom ali organizacijam pomaga in svetuje pri vzpostavljanju skupnostnega središča. Vsi materiali, ki so nastali v sklopu projekta, so prosto dostopni učni viri, namenjeni vsem izvajalcem izobraževanja odraslih.