Community Engagement for Social Inclusion

Priročnik

Priročnik je bil narejen z namenom pomoči pri vzpostavitvi sosedskih stičišč oziroma skupnostnih prostorov. Oblikovan je bil s pomočjo izkušenj in praktičnih ugotovitev uporabe COMENSI metode v petih izbranih soseskah. Priročnik vključuje primerjavo različnih evropskih skupnostnih prostorov in navodila za vzpostavitev novih lokalnih prostorov srečevanj.

(Na voljo poleti 2020)